• Số lượng: không giới hạn.
  • Các chuyên mục cần tuyển: Tất cả chuyên mục tại diễn đàn.* Quyền lợi khi tham gia vào BQT:
- Có toàn quyền quản lý các Box, sửa /xóa bài không hợp quy định.
- Được hưởng các ưu đãi riêng của BQT (đính topic VIP)
- Nhận được sự tôn trọng từ các thành viên.
- Được đặc cách trở thành Smod, toàn quyền điều hành diễn đàn nếu làm tốt trách nhiệm Mod trong thời gian nhất định.


* Nghĩa vụ phải thực hiện:

- Thường xuyên viết hoặc sưu tầm những bài viết có chất lượng cho Diễn đàn.
- Quản lý các Box trong quyền hạn của mình. Xóa, sửa bài vi phạm quy định.
- Trả lời những câu hỏi trong Box nếu có thể (không bắt buộc nhưng khuyến khích).
- Can thiệp và hòa giải những trường hợp xảy ra xung đột giữa các thành viên trong khi thảo luận.
- Tạo sự sôi nổi cho Box mình phụ trách.
- Cư xử đúng mực với thành viên.
- Gương mẫu trong cách post bài: Không viết bài không dấu, trình bày bài dễ xem.
- Tham gia quảng bá diễn đàn đến khắp nơi.
- Tuyệt đối tuân thủ Nội Quy Diễn đàn.


* Điều kiện:

- Có lòng nhiệt tình, yêu thích Box mình quản lý.
- Có nhiều thời gian online, tối thiểu 1h/ngày. (Trong vòng 1 tháng nếu không online hoặc không tham gia việc quản lý mà không có lý do chính đáng có thể unset Mod không thông báo). Nếu bạn muốn tham gia vào BQT Diễn đàn vui lòng reply tại topic này và kèm theo các thông tin theo mẫu:


* Thông tin gồm:
- Họ tên:
- Năm sinh:
- Nick yahoo:
- Email:
- Nghề nghiệp:
- Địa chỉ:
- Đăng ký làm MOD của Box:
- Một ngày bạn online trung bình bao nhiêu giờ:
- Nếu có thể, giới thiệu một ít về bản thân bạn:
- Góp ý cho Diễn đàn: (không bắt buộc)

* Các bạn Trial Mod sẽ được thử thách trong 2 tháng. Trong thời gian trên nếu các bạn có những đóng góp tích cực cho diễn đàn sẽ trở thành Mod chính thức, ngược lại sẽ trở lại là thành viên.