Code này làm nhái trang rao vặt az24.vn.
Xây dựng trên bản Discuz X2.5 thuần Việt

Demo ảnh:

Cái này mục đích của tác giả chỉ là muốn cho các bạn biết về khả năng tùy biến của Discuz mạnh mẽ như nào
Các bạn thấy giao diện ngon thì có thể tách ra dùng.
User với pass hình như là: Admin/123456 or Admin/discuzvn
Các bạn có thể reg nick trên trag demo online để thử các set giá đặt bìa ảnh hiển thị theo field.

Link download code az24.vn
Ebook360.net - Sharing the value

https://copy.com/jIRE4oESwrpy/az24.rar?download=1
download