Code code làm áo lớp này mình kiếm được trên mạng, nay rảnh rỗi share cho mọi người dùng. Ai dùng cho xin thank phát nhé :V
Demo online: đã die
Demo offline:


user+pass admin - 123456 :19
Gắn thêm file backup cho anh em im data không bị lỗi fonts

Hướng dẫn:
mở 2 file: config.inc.php ngoài index và admin sửa như thông tin của bạn.

Link download(pass: ebook360.net):