Hướng dẫn khắc phục không login được vào game BigKool cho các bạn dùng mạng Viettel, rất đơn giản các bạn chỉ cần làm theo 4 bước là có thể chơi được BigKool rồi nhé
Bước 1: Vào “Cài Đặt”(Settings) , trong mục “Mạng và kết nối không dây” (Wireless and network), chọn “Nhiều cài đặt hơn” (More Settings)
- Bước 2 : Trong mục “Mạng” (Network) , Vào “Các mạng di động” (Mobile Networks)
- Bước 3 : Chọn “Chế độ mạng” (Network Mode)
- Bước 4 : Chọn “Chỉ dùng GSM” (GSM Only)
Chúc các bạn chơi game vui vẻ
Nguồn: http://gamechode.net/huong-dan-khac-...-game-bigkool/