NirLauncher là một gói phần mềm có hơn 150 tiện ích di động miễn phí cho Windows, tất cả trong số đó đã được phát triển cho trang web của NirSoft trong vài năm qua.Tính năng NirLauncher:
NirLauncher có thể được sử dụng từ ổ đĩa flash USB mà không cần bất kỳ cài đặt .


  • NirLauncher và tất cả các tiện ích trong các gói phần mềm miễn phí hoàn toàn, mà không có bất kỳ Spyware / Adware / Malware. Gói này không chứa bất kỳ phần mềm của bên thứ 3 , Như thanh công cụ, plugin cho trình duyệt Web, hoặc những phần không mong muốn khác. Nó sẽ không cài đặt bất kỳ phần mềm trên hệ thống của bạn và sẽ không thay đổi trang chủ trình duyệt web của bạn hoặc thiết đặt bất kỳ những mục khác trên hệ thống của bạn.
  • Gói NirLauncher bao gồm nhiều công cụ mà bạn có thể cần sử dụng cho máy tính hàng ngày c, bao gồm các tiện ích để khôi phục mật khẩu bị mất, để theo dõi mạng của bạn, để xem và trích xuất các tập tin cookie, bộ nhớ cache, và các thông tin khác được lưu trữ bởi trình duyệt web , tìm kiếm các tập tin hệ thống, và nhiều hơn nữa ...
  • Đối với tất cả các tiện ích trong gói phần mềm này , bạn có thể dễ dàng chạy , xem các tập tin trợ giúp, hoặc nhảy đến trang Web của tiện ích đó.
  • Khi sử dụng từ ổ đĩa USB flash, cấu hình của tất cả các tiện ích được lưu vào tập tin cfg tập tin trên ổ đĩa flash.
  • Trên hệ thống x64, NirLauncher tự động chạy các phiên bản x64 của tiện ích đó, khi được tách riêng biệt phiên bản x64 ..
  • NirLauncher cũng cho phép thêm các gói phần mềm bổ sung cho gói NirSoft chính.NirLauncher cho phép bạn tạo ra các file plugin cho BartPE (Launcher -> Tạo tập tin Plugin BartPE),Vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích của NirSoft từ một live CD có khả năng khởi động Windows

Yêu cầu hệ thống
NirLauncher hoạt động trên bất kỳ phiên bản của Windows, bắt đầu từ Windows 2000 đến Windows 7.
NirLauncher cũng hoạt động trên hệ thống x64. Một số tiện ích NirSoft có một phiên bản riêng cho x64, và NirLauncher và sẻ tự động chạy khi bạn đang ở trong hệ thống x64.

Vấn đề có thể bạn đã biết  • NirLauncher với tiện ích tự động độc đáo đã được cập nhật từ 2007/01/10. Điều này có nghĩa rằng một số các tiện ích rất cũ của NirSoft không được bao gồm trong gói này. Sự hạn chế này đã được bổ sung để tránh bao gồm các tiện ích đã lỗi thời mà không phải là hoàn toàn di động và có thể viết các thiết lập của nó đối với Registry.
    - Các vấn đề dương tính giả: Nhiều trình Antivirus hiển thị cảnh báo sai, nói rằng các tiện ích phục hồi mật khẩu của NirSoft bị nhiễm Trojan / Virus / phần mềm độc hại.

Ebook360.net - Sharing the value
http://download.nirs...age_1.18.20.zip download


Link bài viết: Phần mềm tiện ích NirLauncher Package 1.18.20 - 150 tiện ích bạn sử dụng hàng ngày .
Nguồn: SoftSo1.Com