Autocad là phần mềm rất đỗi quen thuộc của anh chị em kĩ sư, kiến trúc sư. Hãng Autodesk cung cấp rất nhiều phiên bản AutoCAD cập nhật theo từng năm.
Tuy nhiên phần đông các bạn đã quen thuộc sử dụng phiên bản AutoCAD 2007 do tính ổn định, các chức năng đầy đủ, hoặc cấu hình máy tính vừa phải, thích hợp chạy bản 2007 mượt hơn. Minh chứng đơn giản nhất là Bản 2007 được nhiều người sử dụng nhất trong các bản. Bản AutoCAD 2013 mới ra có rất nhiều cải tiến đáng kể nhưng vẫn cần thời gian để mọi người có thể làm quen.


Download Autocad 2007 full crack
Features & Specifications

* Features
Take your vision from concept to fruition with enhanced tools for conceptual design, visualization, and documentation.
* White Papers
Read white papers on a variety of AutoCAD® software topics and features.
System Requirements
System requirements for AutoCAD 2007 for users who laptop or pc are focusing on 2D drawing creation are as follows:
* Intel® Pentium® IV processor recommended
* Microsoft® Windows® XP Professional or Home Edition (SP1 or SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2), or Windows 2000 (SP3 or SP4)
* 512 MB RAM
* 750 MB free disk space for installation
* 1024×768 VGA display with true color
* Microsoft® Internet Explorer 6.0 (SP1 or higher)
System requirements for AutoCAD 2007 for users who are taking advantage of the new conceptual design capabilities are as follows:
* Intel® processor 3.0 GHz or greater
* Windows XP Professional (SP2)
* 2 GB RAM or greater
* 2 GB of disk space available, not including installation
* 1280×1024 32-bit color video display adapter (true color)
* 128 MB or greater, OpenGL®-capable workstation class graphics card.
Get information on graphics hardware certified for use with AutoCAD 2007.

Download AutoCAD 2007 full crack:



Link dự phòng:

Ebook360.net - Sharing the value

https://copy.com/48vVbl6Nv4UU
download

Dùng phần mềm cắt và nối file để nối file lại:
http://forum.ebook360.net/threads/12...-noi-file.html