Giải chi tiết đề Hóa trường chuyên ĐHSP HN năm 2012 bao gồm lời giải chi tiết đề Hóa của tất cả các lần tronng năm 2012 của các anh chi thủ khoa ĐH (GSTT group) biên soạn.Link download: