Đề thi thử môn Hóa lần 1 trường THPT Chuyên ĐHSP HN năm 2013 có đáp án đầy đủ.
Mã đề thi: 213

Link download: