Share code trang tin tức bằng WordPress - Ngoisao.vn , bản chuẩn, đẹp, không lỗi. Có hướng dẫn cài đặt chi tiết, đơn giản.


Link download code + data:

Ebook360.net - Sharing the value

http://data.ebook360.net/5k213i6pl
download


Hướng dẫn cài đặt:
B1: Up code lên host, tạo database và import file ngoisao.sql.gz vào database vừa tạo
B2: Sửa file wp-config.php sao cho phù hợp với data vừa tạo.
Code:
define('DB_NAME', 'tên data');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'tên tài khoản');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'mật khẩu');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
B3: Vào phpMyAdmin, vào table wp_options sửa lại siteurl cho phù hợp với site của mình.
B4: Vào domain.com/wp-admin đăng nhập với tài khoản: admin và pass: ebook360.net
Chọn Settings -> General sửa lại phần Site Address (URL) cho phù hợp với site của mình.
B5: Thank người đã viết bài này

Thank ad root.vn đã share