Total Doc Converter là giải pháp chuyên nghiệp để chuyển đổi dữ liệu (file Word, Doc, DocX, DocM, RTF, RVF, hoặc TXT) sang định dạng HTML, PDF, XLS, JPG, TIFF, và text.

Name:  coolutils-total-doc-converter-2-2-235-0.png
Views: 18
Size:  33.1 KB


Total Doc Converter sẽ giữ nguyên các đặc tính của dữ liệu (tác giả, từ khóa, tiêu đề, chủ đề) khi bạn chuyển đổi Doc sang PDF. Thêm vào đó, bạn còn có thể điền thêm đặc tính mới cho file PDF đầu ra.

Khi bạn chuyển đổi Doc sang PDF hoặc TIFF, bạn có thể kết hợp tất cả các file nguồn vào một file chung. Ví như chuyển đổi 6 dữ liệu về một file TIFF nhiều trang.

Phiên bản mới nhất của Total Doc Converter hỗ trợ DocX (định dạng Word 2007). Cài đặt gói Microsoft Office Compatibility Pack là bạn đã có thể sử dụng Total Doc Converter để chuyển đổi các file DocX sang định dạng HTML, PDF, XLS, JPG, TIFF, TXT.

Bên cạnh đó, phần mềm này cũng được thêm một số lựa chọn để bạn giải quyết vấn đề với font chữ: Giờ đây bạn có thể xác định tên font chữ đầu ra, kích cỡ font và kiểu font. Để chắc chắn được file đầu ra được định dạng hoàn hảo, phần mềm này cũng có thêm lựa chọn WordWrap.

Các tính năng chính:
- Lựa chọn WordWrap
- Thiết lập tên font
- Thiết lập kích thước font chữ
- Thiết lập kiểu chữ (Bold, Underline, Italic, StrikeOut)
- Tự động điều chỉnh kích thước (cảnh quan / chân dung các tập tin phù hợp với trang một cách hoàn hảo)

Hướng dẫn bẻ khóa:
HTML Code:
Name: www.easyvn.net
Serial: 0PRtewTsA95n4hmPvF/uj/MwLIgozJnC+mbOV4qkLOzOI4xsq+xjAHVsh5vUQ1FQKo+1AG05eqauCtIZl+x/zor/hDe847u+cQeVi01d2fDcexMWxRwW8Sz8Yo+fuDSVadE/e6kcm+oPSRRLugXfu/1y0HjGzpoA5gPBQ/PGgIgc
Link download: