Share code phim online đẹp, chuẩn, không lỗi. Có hướng dẫn cài đặt chi tiết.
Code này có kèn theo data có rất nhiều phim hay. (Cũng chẳng biết khỏng bao nhiêu phim)
Demo Online: http://12a1pro.info (Ngày 09-08-2013)(Làm cho vui chẳng biết sau này tn )

Demo offline:


-Code đã được tối ưu hóa để SEO lên mình mới lập mà rank tăng lên cao phết
-Chức năng post phim cũng rất dễ dàng. Post phim bằng sever Youtube và Picasa của Google còn các sever khác mình chưa thử, các bạn tự khám phá

Link download:


Cách cài đặt code phim online:
B1: Up code lên host
B2: Tạo database rồi import file data_phim.zip vào database vừa tạo(đã có trong code).
B3: Vào thư mục include sửa file config.php theo data của mình.
=>>ok

Cách sửa pass của admin:
Bạn vào trang của mình đăng kí 1 tài khoản theo ý muốn
Sau đó bạn vào phpAdmin để sửa tk đó thành admin. Bạn vào table ipos_user, tìm user mà bạn vừa đăng kí sửa lại phần usergroup từ 0 -> 3. ok sau đó bạn vào domain.com/admin để quản trị web của mình.

Lưu ý: code này chỉ chạy trên domain gốc hoặc sub domain có dạng domain.com hoặc sub.domain.com, không chạy trên các trang con dạng domain.com/phim

Chúc các bạn thành công