Share code gag Việt full ver 5.3 (code tương tự haivl.com nhưng ko đẹp và nhiều chức năng như haivl.com)

Đề mô sống:

PC: Vui.ebook360.net
Mobile: m.Vui.Ebook360.net
(Hiện tại đang dùng còn sau này thì không rõ )

Đề mê chết:


 • Giao diện PC:


 • Giao diện Mobile:

Các mod trong code:

- Top thành viên năng động
- Lượt xem bài đăng
- Có thể bạn muốn xem
- Tạo sitemap
- Tạo thành viên trong Admin CP
- Tiếng Việt 100%
- Giao diện xanh lam đẹp và thoáng
- Fix nhiều lỗi từ code gốc
- Thêm module mobile (tự chuyển sang giao diện di động khi truy cập bằng điện thoại)

Yêu Cầu Server:

Apache web server với mod_rewrite được bật.
MySQL phiên bản 4.0+
GD Library 2+ với freetype support.
Imagemagick
PHP 5.2+ các cấu hình phía dưới
- safe_mode = off
- open_basedir = (no value)
- output_buffering = on
- register_argc_argv = on
- max_execution_time = 300 (Cao hơn càng tốt)
- session.gc_maxlifetime = 15000 (Cao hơn càng tốt)
- upload_max_filesize = 10M (Cao hơn càng tốt)
- post_max_size = 10M (Cao hơn càng tốt)
- register_globals = off
- PECL json >= 1.2.0
- curl support được bật
- short_open_tag = on
- imagic (Với tất cả các định đạng)
- allow_url_fopen = Bật
- strict standards off (~E_STRICT)
Ứng dụng facebook
Có khả năng chạy PHP từ dòng lệnh (CLI) với exec()
Có khả năng thực hiện xử lý nền với exec(“binary > /dev/null &”)

Link download:

Ebook360.net - Sharing the value

Link mediafire: Code gag Việt 5.3 Official
Link google: Code gag Việt 5.3 Official
Link box: Code gag Việt 5.3 Official
download

Hướng dẫn cài đặt:


B1: Up code lên host và giải nén ra
B2: Vào MySQL Databases tạo 1 database sau đó Import file dulieu.sql trong thư mục install cào database vừa tạo.

B3: Chạy đường dẫn domain.com/install rồi điền thông tin vào cho chính xác

Nếu không điền chính xác sẽ bị lỗi Không thể ghi tệp tin config.php!
Sau khi cài đặt thành công các bạn xóa thư mục install đi và vào domain.com/admin để quản lý web của mình
Code này có 1 lỗi nhỏ là khi đăng video thì link video khi click vào có dạng như thế này: domain.com/photo/1/.html và như thế là lỗi không thể xem được video.
Cách sửa:
Các bạn mở các file sau đây:

posts_bit.tpl, posts_bit_more.tpl, posts_bit_trending_more.tpl, posts_bit_vote_more.tpl, trending.tpl, trending_std.tpl, vote.tpl, vote_std.tpl
trong thư mục themes và làm tương tự nhau.
Tìm:
Code:
{if $posts[i].youtube_key != ""} <center> <a href="{$baseurl}/{$seoname}/{$posts[i].PID}/{$posts[i].seo}.html"><img style="max-width:460px" src="http://img.youtube.com/vi/{$posts[i].youtube_key}/0.jpg" alt="{$posts[i].story|stripslashes}" /> <img style="position:relative;top:-200px;" src="http://s.haivl.com/content/images/play_icon1.png"></img></a> </center> {else} <center> {insert name=return_fod2 value=a assign=fod fod=$posts[i].fod_key}{$fod} </center> {/if}
sửa thành:
Code:
{if $posts[i].youtube_key != ""}                     <center>                     <a href="{$baseurl}/{$seoname}/{$posts[i].PID}"><img style="max-width:460px" src="http://img.youtube.com/vi/{$posts[i].youtube_key}/0.jpg" alt="{$posts[i].story|stripslashes}" />                     <img style="position:relative;top:-200px;" src="http://s.haivl.com/content/images/play_icon1.png"></img></a>                     </center>                     {else}                     <center>                     {insert name=return_fod2 value=a assign=fod fod=$posts[i].fod_key}{$fod}                     </center>                     {/if}
Tương tự với các file khác, thực chất là xóa đi phần /{$posts[i].seo}.html trong url thôi, người chủ chắc quên mất nên chưa xóa hết.
Chúc các bạn thành công.